Jaunā Gaita nr. 163, jūnijs 1987

 

 

Kur Dieva saule tevim pirmreiz atspīdēja, kur debess zvaigznes tevim vispirmāk atspulgoja, kur debess zibeņi tev vispirmāk Viņa visspēcību parādīja un Viņa vētras tev, svētās izbailēs aizgrābtam, caur dvēseli šalca: tur ir tava mīlestība, tur ir tava tēvzeme. Un lai tur būtu plikas posta klintis, vai tukšas salas, lai tur mājotu ar tevi kopā nabadzība, raizes un bēdas: - tev būs šo zemi mūžam mīļu turēt, tev nebūs to aizmirst, bet tavā sirdī paturēt.

 

Kronvalda Atis

Jaunā Gaita